AFSPRAKEN EN PRIJZEN
Huurders hebben een huurovereenkomst met de Stad Turnhout en moeten zich aan het huishoudelijk reglement houden. In dit huishoudelijk reglement zijn afspraken opgenomen zodat het voor iedereen aangenaam tuinieren is.

De huurprijs is afhankelijk van de grootte van het tuintje:

  • Categorie A (ca. 25 m²): 27,5 euro/jaar
  • Categorie B (ca. 50 m²): 45 euro/jaar
  • Categorie C (ca. 75 m²): 62,5 euro/jaar
  • Categorie D (ca. 100 m²): 80 euro/jaar

Het huurgeld voor niet-inwoners van Turnhout is als volgt vastgelegd:
Categorie A: 37 euro, categorie B: 60 euro, categorie C: 83 euro en categorie D: 130 euro.

De waarborg voor een tuintje, ongeacht de grootte, bedraagt 100 euro.

Document huishoudelijk reglement