Nieuwe invulling

Eind 2022 liep de opzegtermijn af voor de concessie van de Stadsboerderij. Vanaf dan is De Troef niet meer betrokken bij de exploitatie. Om continuïteit te garanderen, nam De Sprong vzw in mei 2022 de uitbating van de zelfoogsttuin al over. Voorlopig kunnen de ruimten van de Stadsboerderij niet meer gehuurd worden voor privéaangelegenheden. Alle dieren werden tijdelijk gehuisvest op de Klein Engelandhoeve, waar ze goed verzorgd worden.

Ook in 2023 is het niet mogelijk om de zalen te huren.

Stad Turnhout startte in maart 2022 met een traject voor de herinvulling, waarbij een nieuw concept werd vooropgesteld waarin meerdere ondernemers samen invulling zouden geven aan de Stadsboerderij. Hun gezamenlijke centrale thema moet ‘korte keten’ worden, met lokale voedselproductie, duurzaamheid en klimaat als ankerpunten.

In augustus 2022 dienden acht ondernemers of organisaties een voorstel in voor hun project op de Stadsboerderij. De enthousiaste indieners zijn veelzijdig en omvatten onder meer een horecazaak, een bakkerij en een hoevewinkel. Daarnaast meldden zich verschillende ondernemers aan die workshops aanbieden of wekelijkse proeverijen. Ook voor de zelfoogsttuin zijn twee passende voorstellen ingediend. Samen met de vijf verenigingen die er al langer actief zijn bij de Stadsboerderij, gaan zij aan de slag om de site nieuw leven in te blazen. Deze vijf verenigingen zijn de Tuinrangers, imkervereniging de Rosse Bie, het Kruidig Volkje, VELT en de compostmeesters. In de komende periode werkt de groep ondernemers met het stadsbestuur een stappenplan uit voor de effectieve invulling, daarin ondersteund door de bureaus Endeavour, PAKT en Quares. Het nieuwe gedeelte van de boerderij kan wellicht begin 2023 in gebruik genomen worden. In de oude hoeve moeten, in overleg met de ondernemers, eerst renovatiewerken worden uitgevoerd. Bovendien moeten de ondernemers nog een gemeenschappelijke structuur oprichten. Het college van burgemeester en schepenen zal de definitieve selectie in het najaar goedkeuren. Via de website en onze sociale media houden we jullie op de hoogte van dit proces.