Zelfoogsttuin – De Sprong vzw

  • voel-en-proef rondleiding in de tuin
    Duur: ± 30 min
  • een doe-activiteit met info (inzaaien zonnebloem die achteraf meegegeven wordt aan de deelnemers)
    Duur: ± 30 minuten

Wenst u één van deze workshops te reserveren, neem dan contact op met info@desprongvzw.be .