Volkstuinen

In de volkstuintjes van de Stadsboerderij kunnen burgers op een ecologische wijze groenten, fruit en kruiden telen. Ze doen dit zonder gebruik te maken van chemische meststoffen en onkruidverdelgers. Ook de nadruk op ‘samen tuinieren’ is belangrijk. De tuiniers leren van elkaar en onderhouden gemeenschappelijke delen.

Er zijn 35 tuintjes met een grootte variërend van 25 m² tot 100 m².

De realisatie van dit project kwam tot stand met subsidie van de Vlaamse Regering (projectoproep Volkstuinen 2017).

ECOLOGISCH TUINIEREN

In de tuintjes wordt gewerkt volgens de principes van ecologisch tuinieren. Er wordt compost gebruikt en chemische meststoffen en onkruidverdelgers komen er niet aan te pas. Op de website van VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) vindt u allerlei interessante tips en informatie over ecologisch tuinieren: www.velt.be.

WAT MAG U VERWACHTEN?

  • Een tuintje met een oppervlakte van 25 m², 50 m², 75 m² of 100 m².
  • Op regelmatige basis worden workshops georganiseerd.
  • Er zijn enkele gemeenschappelijke kruiwagens ter beschikking. U kan gebruik maken van de waterpompen. En elk tuintje heeft een compostbak.
  • Er zal nog een bergruimte gebouwd worden. Daar zal u uw eigen (klein) materiaal kunnen stockeren. En u zal er ook gebruik kunnen maken van groter gemeenschappelijk werkmateriaal.

INSCHRIJVEN

Alle tuintjes zijn verhuurd en geïnteresseerden komen op een wachtlijst terecht. Als een tuintje vrijkomt, wordt deze chronologisch toegewezen. Inwoners van Turnhout krijgen voorrang bij de toewijzing. Reserveer uw plek op de wachtlijst door onderstaand formulier in te vullen. U wordt verwittigd als een tuintje vrijkomt.

AFSPRAKEN EN PRIJZEN

Bekijk alvast de afspraken en de prijzen in het huishoudelijk reglement:

Inschrijvingsformulier


vragenlijst

Stad Turnhout hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens en het respecteren van de privacy. In haar
privacybeleid (https://www.turnhout.be/privacyverklaring) leest u hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens en zich
houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u vragen
heeft over het privacybeleid van de Stad, kan u dit doorgeven aan: informatieveiligheid@turnhout.be.

2 + 4 = ?

VRAGEN? KLACHTEN? OPMERKINGEN? SUGGESTIES?

Stad Turnhout
dienst Milieu & Groen
Contactpersoon: Ilse Langerwerf
T: 014 44 33 28
ilse.langerwerf@turnhout.be

Of neem contact op met de trekkersgroep

Een kleine groep tuiniers heeft zich verenigd in een trekkersgroep. Zij zijn het aanspreekpunt ter plaatse en nemen een actieve rol op in de uitwerking en praktische organisatie van de samentuin. En ze staan nieuwe tuiniers met raad en daad bij.

LINKS EN INFO

Een selectie interessante links:

Praktijksessies

Click here to add your own text