Stadsboerderij

Er broeit heel wat op onze Stadsboerderij! Een collectief van ondernemers en verenigingen staat in voor het runnen van de boerderij en maakt deel uit van de nieuwe duurzaamheidshub.

De Stadsboerderij stelt volgende ambities centraal:

  1. Verbinden
  2. Produceren
  3. Leren en innoveren

Verbinden

De Stadsboerderij wil een plek zijn voor het verbinden van stad en natuur, van bezoekers en duurzame ondernemers. Ze vormt niet enkel een plek om te spelen, te verpozen in het groen of het starten en eindigen van wandelingen in het Turnhouts Vennengebied. Ook is het een plek waar jong en oud kan deelnemen aan inspirerende activiteiten en het oogsten of kopen van lokale producten. Het vormt eveneens een unieke gemeenschapsfunctie voor de toekomstige bewoners van de verdere woonontwikkeling Heizijdse Velden.

Op het domein van de Stadsboerderij vind je een leuke speeltuin, picknickbanken en de mogelijkheid om gebruik te maken van een BBQ. Al deze voorzieningen zijn openbaar toegankelijk en door iedereen te gebruiken. Exclusieve reservatie van deze faciliteiten is niet mogelijk. We vragen je vriendelijk om respectvol met de faciliteiten om te gaan en altijd je eigen afval op te ruimen.

Voor het gebruik van de BBQ dien je je eigen rooster mee te brengen. Als je een rooster van de Stadsboerderij wilt gebruiken, dien je dit van tevoren reserveren via stadsboerderij@turnhout.be. Vermeld daarbij altijd je naam, adres en telefoonnummer. Het rooster kan op een afgesproken moment op een werkdag tussen 9 en 16 uur worden afgehaald en teruggebracht.

Produceren

De Stadsboerderij doet aan duurzame productie van groenten en fruit. Zo draagt zij bij tot de korte-keten-economie van Turnhout. De zelfoogsttuin heeft met zijn 2ha het potentieel om meer dan 200 leden in een CSA-model te voeden. Het is ook mogelijk om ruimte te voorzien voor het verwerken van producten.

Leren & innoveren

De Stadsboerderij wil een plek zijn voor duurzaamheidsinnovatie en educatie. Enerzijds vormt de plek een thuis voor ondernemingen die elkaars werking en innovatie ondersteunen in het bouwen aan een duurzaam Turnhout. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van de boerderij voor het geven van workshops, het beperkt stockeren van materiaal en het organiseren van hun werking. Anderzijds stellen ondernemers en organisaties op de site zich actief open naar bezoekers, van gezinnen tot klassen, om hen bij te leren over voedselproductie, korte ketens en stedelijke ecologie. Vandaag organiseren verschillende organisaties al educatieve activiteiten in en rond de Stadsboerderij. Duurzaamheidshub De Stadsboerderij wil haar centrale ambities (verbinden, produceren en leren & innoveren) realiseren in een sterk en samenhangend geheel van een duurzaamheidshub. Het vormt een organisatie waar een interne samenwerking en uitwisseling wordt gestimuleerd en een duidelijk overkoepelend verhaal wordt uitgedragen naar haar bezoekers.

Elke onderneming of vereniging die onderdak vindt in de Stadsboerderij streeft deze drie ambities mee na.